Sezonska nevesta

Neki su je zvali Livija, ali koje je bilo njeno pravo ime niko nije znao. Često bi zaboravila na sve, pa i na samu sebe, a priča je ta koja je sačuvala njeno ime. Sasvim slučajno je dozvolila neprijatelju da uđe u njenu crkvu. Stranac se predstavio, grad je bio osvojen i kraj je bio neizbežan. Kada su je izveli pred sud, jedino što je imala da kaže u svoju odbranu bilo je: "Mislila sam da sam mu udovoljila." Kako priča kaže, optužena devojka je uspela da pobegne iz ćelije pre no što je presuda bila izvršena. Još uvek ne znamo kako. Istog tog dana, stranac je takođe nestao iz grada. Prepustićemo to zaboravu.

apartman