Gospođica Proleće

Žena zvana Laura, koju je Petrarka proslavio, nikada nije postojala. Ona Laura, koja je postala opštepriznata muza, žena bez srca koja ga nikad nije ni pogledala, sigurno nema ništa sa pravom osobom koja je u njemu pobudila tako silna osećanja. U to vreme, Petrarka se mahnito posvetio ideji o ljubavi, i na javi i u snu, tako da se njegova Laura konačno i otelotvorila. Mlada dama, koja je igrala ulogu ‘’druge’’ i za koju su svi govorili da izgleda baš kao njen čuveni alter ego, jednog dana je odlučila da ne negira tu sličnost i da prihvati sudbinu dvojnice. Živela je sama u dubokoj šumi na severu Italije ili južne Francuske okružena lovorikama, kojima je on obasuo. Živela i čekala, već zaboravljena na nekoga ko bi je oslobodio iz mreže zabluda. Sigurno još uvek čeka.

apartman