Doživite umetnost i priču sjedinjene u jednom prostoru...

elegancija, udobnost i vrhunska usluga
spojena maštom i smeštena u strogi centar
novog sada

o nama

Doživite umetnost i priču sjedinjene u jednom prostoru...

elegancija, udobnost i vrhunska usluga
spojena mastom i smestena u strogi centar
novog sada

o nama

Doživite umetnost i priču sjedinjene u jednom prostoru...

elegancija, udobnost i vrhunska usluga
spojena mastom i smestena u strogi centar
novog sada

o nama

Doživite umetnost i priču sjedinjene u jednom prostoru...

elegancija, udobnost i vrhunska usluga
spojena mastom i smestena u strogi centar
novog sada

o nama

Doživite umetnost i priču sjedinjene u jednom prostoru...

elegancija, udobnost i vrhunska usluga
spojena mastom i smestena u strogi centar
novog sada

o nama

Doživite umetnost i priču sjedinjene u jednom prostoru...

elegancija, udobnost i vrhunska usluga
spojena mastom i smestena u strogi centar
novog sada

o nama

Sobarica iz edena

Upoznajte plemenitu damu iz firentinske kneževske porodice, Leticiu Sforcu.

dalje

Knjiški moljac

Saznajte zašto jednu devojčicu zovu "knjiški moljac" i priču o pravoj ljubavi...

dalje

Vetrolovka

Kako je Ernestina, mlada i skromna sluškinja, otkrila šta je sreća...

dalje

Kapetan medeni mesec

upoznajte kapetana koji je ploveći južnim morima tragao za sopstvenom tera inkognita, za nepoznatom zemljom.

dalje

Gospođica Proleće

upoznajte mladu damu zvanu Laura, koja je igrala ulogu ‘’druge’’.

dalje

Sezonska nevesta

saznajte sudbinu devojke čije pravo ime niko nije znao, a priča je ta koja je sačuvala njeno ime.

dalje

Narator

saznajte kako je jedan mladić sa srebrnom krljušti po telu postao vešt basednik.

dalje

Odmetnik iz hemisvere

saznajte kako se Lilin tajni obožavaoc odmetnuo negde, tamo gore...

dalje

Podelio bih svoju priču sa Vama...

dalje